ACLARIMENT

EI: HE TORNAT A LLLEGIR EL QUE SEGUEIX I VULL DEIXAR CLAR QUE EN CAP MOMENT FAIG REFERENCIA A RES NI A NINGU DE QUI VA PARTICIPAR AL CONCERT HOMENATGE AL JOAN BAPTISTE-HUMET, al bon cel sigui.

No hay comentarios: