Caga tió


caga tió,
una cançò,
si son dues
molt millor,
i pel rector;
canya sí
però no bastó.

caga tió,
un bon tractor,
una pala
i un piló,
si mecàniques millor.

Obre forats,
(amb un bon cop de garrot)
al sol de tots,

(i al interior)
i si no s´obren,
li fotrem naltrus mes fort.

Ai bon tió,
a les portes del Nadal,
aquesta festa capdal,
sense crios no s´escau,
i fa picor
la bonísima intenció
de les neules
bregant
al capdevall
de la tassa
mai no hi van
i encara  menys
al vell fons de la questïó.


Demanem pau
al nen Jesús,
-el palestí-,
que miri per tú i miri per mi,
i pels demés,
calderilla i turronets.

Caga tió
revol.lució,
petards al cul
i més acció,
caga dispers
pel univers,
caga ben fort,
"chuches" varies
i cotó.

I ara segueix tú,
que llegueixes
aquest bloc,
amb la rima
i el cagar
del català
que del marge
treiem pà
i d´un brancot
alegríes
pels infants
més regalats
no estaràn mai.

Nens d´Occident
que seràn reis
dels d´Orient;
món al revés
i tú de través
no se que faré
amb la neu
i el paó,
tot plegat
sembla ficció
l´aguirrisme més exixut
i malparit
amb llumetes
mitjanit,
i els galets,
més que gegants,
proliferant,
tot esperant
els cooperants
i justícia per Haidar,
mons enfrentats
en puritat,
però no per nos
que tenim caga tió,
una gran canya
i fotem cop de bastó.